STAB/LÆRERE

VILDE VON KROGH
– Rektor og innehaver

0002042668Billedkunstner Vilde von Krogh (f. 1965) er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling Kunstakademiet. Hun arbeider innenfor flere kunstneriske sjangere, og er også aktiv innen kunstformidling og tilretteleggelse av atelièr, arbeidsplasser og visningsmuligheter. Arbeidene hennes spenner fra videokunst via tegninger til installasjoner og skulpturer der performancer kan finne sted. Verkene har sterke surrealistiske trekk, burleske og sjenerøst overdrevne skulpturer og installasjoner med sterke meningsytringer der kjernen er at kunstneren skal selv stille spørsmålene i kunsten og legge premissene for kunstdebatten. 

Nettside: www.vildevonkrogh.no

 

SEBASTIAN M. KJØLAAS
– Hovedlærer / Teoriansvarlig

seb

Sebastian Makonnen Kjølaas (f. 1985) har sin Master fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han arbeider innenfor flere medier – illustrasjoner og skulpturelle installasjoner, tekst og illustrasjoner, samt kuratoriske prosjekt og intervensjoner. Tilbyr en rekke praktiske og teoretiske kurs, som spenner seg fra Tegnekurs, Narrativ og visuell historiefortelling, til Skulptur, Kunsthistorie, Konspirasjonskurs Galleridrift og Nattskole. Har deltatt på utstillinger på Kunstnernes Hus, Kunstnerforbundet, UKS (Unge Kunstneres Samfunn), Kunsthall Oslo, Uthropia Project Space i London, Nordic Masters under Helsinki Design Capital i samarbeid med Nordic Culture Point, Pink Cube, og Akershus Kunstnersenter m.m.

Kjølaas er også en av initiativtakerne bak GAGO (Galleri Godteri) og SALT (Saltarelli Salong), to visningsrom for formidling av samtidskunst i Oslo, og har skrevet boken The Institute of Art and Crime utgitt av Torpedo Press.

Nettside: www.sebastianmk.no

 

MARIANNE BREDESEN
– Materialforvalter / LærerMarianneny

Marianne Bredesen (f.1982) har sin master fra Kunstakademiet i Oslo. Hennes hovedfelt er installasjon, skulptur og lydarbeid. Temaer som omhandler  virkelighet og uvirkelighet, synsbedrag og perspektivendring har alltid vært tilstede i Bredesens kunstnerskap. Universelle filosofiske spørsmål, som omfatter tid, rom og tilstand er også gjennomgående i hennes arbeider.

Marianne Bredesen har de siste ti årene vært aktiv i Oslos kulturliv, både med utstillinger og drift av atelierfellesskap, samt konsert- og festivalarrangementer.

Hun har deltatt på utstilinger på bl.a. Tromsø Kunstforening, Museet for Samtidskunst, Norsk Skogmuseum, Kunstnernes Hus, Noplace, Galleri 69 og Kurant.

Nettside: www.mariannebredesen.com

 

GUSTAV GUNVALDSEN
– Lærer

Lærer og samarbeidspartner i tekniske fag -og kurs.
Han har bla. jobbet sammen med Tori Wrånes om prosjektet “Flygende Usikt”.
Gustav starter som lærer hos oss høstsemesteret 2016/2017. Mer info om han kommer her!

 

SIRI HJORTH
Lærer/kostymeansvarlig

siri2

Siri Hjorth (f. 1986) har sin Bachelor fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun jobber med tekstil og kostymer, performance, installasjon, video og lyd.

Fra 2010 til 2015 ledet hun samarbeidsprosjektet Lord Chief Justice.

Hjorth er også en av initiativtakerne bak GAGO (Galleri Godteri) og SALT (Saltarelli Salong), to visningsrom for formidling av samtidskunst i Oslo.Hjorth holder kurs i søm og tekstil, samt produserer kostymer for kurset Kamikaze i samarbeid med Sebastian Makonnen Kjølaas, Vilde Von Krogh og Kjersti Vetterstad.

GEIR BACKE ALTERN
– Logistikkansvarlig
/kursholder

Geir Backe Altern

Geir Backe Altern (f. 1978, Vikersund) er utdannet ved Academy of Contemporary art i Tromsø med BA i 2010 og bor og virker i Oslo.

Han arbeider mest med intervensjoner i det offentlige rom og med livslange prosjekter uten definert start og slutt. Hans verk inneholder gjerne elementer av stedspesifikke konstruksjoner, treskulpturer og romlige øvelser med relasjonelle hensikter. Hans tema kretser ofte rundt kollisjonen mellom kultur og natur og menneskets plass i det offentlige rommet.

Inne i gallerirommet kan utstillingene inneholde alt fra video til performance, fra tegning til skulptur eller maleri. Tekst, foto og arkivbasert-kunst. Han er opptatt av at en idé ikke skal begrenses av et medium men kan oppstå og utføres i alle tenkelige og utenkelige former og formater.

Backe Altern har alltid vært glad i samarbeid med andre og av viktigheten av å anerkjenne andres kunnskaper og kompetanse uavhengig av kjønn, utdannelse, oppvekst, interesser etc.

Han er blant initiativtakerne som står bak flere kunstnerdrevne prosjekter som Verksted Mandelbrot, Indigo og Fellesverkstedet i Oslo, Kurant i Tromsø og September Split.

Siden 2012 har en viktig del av kunstnerskapet bestått av det pågående samarbeidet med den Stockholm-baserte kunstneren Gustav Samrelius.

«Jeg elsker gjenbruk.. Stedsspesifikt snekkeri. Lokal, kortreist kunst. Jeg prøver meg fram, tar meg til rette. Tester grenser. Hva er lov og ikke i det offentlige rommet? Hvem bestemmer der? Hvem er offentligheten? Evig antiautoritær.
 Jeg er ikke noen ordentlig jeger!»
Medlem av September Split og Norsk Billedhuggerforening.
– – –

KJERSTI VETTERSTAD
– Gjestelærer

kjersti VetterstadKjersti Vetterstad (f. 1977) er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen og Konstfack i Stockholm. Prosjektene hennes manifesteres gjennom en rekke ulike medier – fra video, lyd og performance til foto, skulptur og rom- installasjoner. Hun har hatt separatutstilling på blant annet Tidens Krav i Oslo og Entrée i Bergen, og har deltatt på gruppeutstillinger på Astrup Fearnly Museet For Samtidskunst, Konstnärshuset i Stockholm, W139 i Amsterdam, Kunsthall Oslo, Turku Biennial 2013, og Performa 13 i New York.

En viktig del av virket utføres i samarbeid med andre kunstnere. Sammen med Monica Winther utgjør hun blant annet den beryktede duoen “Mor & Jerry”. “Fine Day” er et annet pågående prosjekt som utvikles i samarbeid med Peter Mitterer/ Sex Tags.

Arbeidene handler om hvordan den moderne verdens oppfinnelser kan gi oss mennesker en opplevelsen av å være fremmede for hverandre, og for omgivelsene vi lever i.

Nettside: www.kjerstivetterstad.com

VICTORIA CAMPBELL
– Sosialkontakt

Victoria har jobbet på Prosjektskolen siden 2007.
I de siste årene har hun jobbet som sosialkontakt.

Victoria videreutdanner seg ved Norsk Gestaltinstitutts Høyskoles 4-årige terapiutdannelse og blir uteksaminert våren 2019.  Hun er studentterapeut med taushetsplikt og tilbyr individualterapi til skolens elever. Terapitimene er gratis og foregår i skoletiden. Timene avtales direkte med Victoria i forkant og er tilgjengelig for alle elever ved Prosjektskolen. Victoria jobber også i skoleadministrasjonen sammen med Tony.

 

 TONY GRANENG
– Kontorledelse, Økonomi.

TONY GRANENGTony er utdannet Produksjonsleder (film/tv) fra NISS og har etterutdanning
innen økonomi og prosjektledelse.  Arbeidserfaringen er både praktisk/teknisk
og i administrasjon/ledelse fra Tv-bransjen.

Siden våren 2010 har han fortsatt sin “kreative” administrative karriere her.
Han kan elvene henvende seg til med økonomiske spørsmål, men også praktisk -og  teknisk innen Audio/Video produksjon av kunst, samt juss/opphavsrett.

 

 

MICHAEL HARE
Lærer/Administrasjonsmedarbeider (kommunikasjon/IT)