Einar Helander – «Untitled»

Karoline Skomedal – «Untitled 1»

Karoline Skomedal – «Untitled 2»

Louise Evensen – «DenMoraliskaLikgiltighetensKontrakt»

Mona Kristiansen – «Pay the bills»

«Shoes X»

Video av Anna Elisabeth Lundal.

«Frivil Leech»

Video av Elisabeth Samstad.

«Animisten»

Video av Erla Audunsdottir.

«le temps est de l’essence»

Video av Celina de Ortega.

«Traysee»

Video og musikk av Anna Lisa Martinovics.


Video av Emilia Fosshaug.

«Blossoms of the Spring»

Video av Daniel Spiro.

«San Francisco Swing» (remake)

Video av Daniel Spiro. Musikk opphavsrett v/Respektive opphavspersoner. (Django Reinhardt (c)).

 

– – –