Ideologi

definition of art

✱ Kunnskap er ikke statisk og forfekter ikke nødvendigvis en sannhet.

✱ Kunnskap er flytende og foranderlig og alltid basert på erfaringsgrunnlag og kontekst.

✱ Kunnskap er ikke nødvendigvis basert på å finne et entydig svar, men kan veilede til en metode til åpen spørsmålsstilling.

✱ Kunnskap tilegnes via utveksling av idéer og erfaringer, både historisk baserte, samtidige, kollektive og personlige.

Med utgangspunkt i en slik tankerekke vil den beste form for læring foregå i form av samtalen og ikke i en hierarkisk form der kunnskapsformidler overleverer såkalte fakta til mottaker.
Vår målsetting er å skape et rom for den naturlige diskusjonen fremfor en enveis kommunikasjon i fastlagte former.
Vi vil skape et laboratorium fremfor et auditorium.

Kunst er basert på flere kunnskapsnivåer, og innebærer både et historisk, teoretisk og filosofisk nivå. Men kunstens drivkraft er det skapende element, et nivå av fysisk manifisterte uttrykk uten rammer eller fasitsvar.
Den skapende prosessen kan være basert i den teoretiske sfæren, som en illustrator av idéer og formidler av meninger. Den skapende prosessen kan også være fritatt en forutbestemt mening og være meningsbærende i seg selv, fx som et uttrykk for noe mindre konkret håndgripelig, som en fornemmelse.
Den ene metoden er ikke bedre eller dårligere enn den andre, og de innebærer ikke nødvendigvis en motsetning. Ofte er det en kombinasjon av tilnærmingsmåter, der deler av prosessen er planlagt og bevisst og andre deler innehar elementer av det spontane og uforutsigbare.

Vår oppgave er å veilede gruppen og individet så åpent som mulig inn i mulighetenes verden, presentere et spekter av metoder, praktisk så vel som teoretisk, gi ut så mange nøkler vi kan finne, forsøke å få bukt med den redselen vi alle innehar for å gå ut i det ukjente. Modighet er å utfordre sin egen trygghet, og i det usikre rom kan enhver snuble over sider av seg selv som leder til styrke.

Ofte er det der vi feiler at vi finner, så også i kunsten.
Vi ønsker ikke å være et læringssted som finsliper allerede ervervet kunnskap og evner hos den enkelte, men skape et rom for prøving og feiling.
Lekenhet og alvor er to sider av samme sak.

 

Vilde von Krogh,
Rektor – Prosjektskolen

Oslo 2013