↯ OFTE STILTE SPØRSMÅL

Hvem kan søke?

Skolen passer like godt for nybegynnere som for folk med bakgrunn fra andre
kunstskoler og gir et godt grunnlag for videre kreative studier innen kunst, design, arkitektur eller andre kreative yrker. Vi krever hverken generell studiekompetanse eller tidligere erfaring med kunst eller håndverk. Først og fremst vektlegger vi motivasjon og søkerens potensiale. Du må være 18 år eller mer når skoleåret begynner.

 

Når får man svar på søknaden?

De som sender inn søknaden innen søknadsfristen kan vente seg svar omtrent én måned etter søknadsfrist. Etter søknadsfristen har løpt ut tar vi fortsatt imot løpende søknader på rullerende basis. Les mer om dette på neste spørsmål og svar.

Etter søknadsfrist har vi rullerende søknad og opptak. Det betyr at vi tar imot søkere som blir satt på venteliste. Søknader som kommer inn til dette blir behandlet så fort som mulig, uten at vi kan si noe mer presist om når svaret kommer. Det lønner seg derfor uansett å søke innen søknadsfristen.

Opptak

Hvis du får tilbud om studieplass har du 4 uker på å bekrefte plassen din (søker du etter søknadsfrist kan svarefristen være kortere). Hvis du bekrefter tilbud om studieplass må du betale inn 1500 kr i forskudd på skolepengene.

Kan jeg ta individuelle kurs eller studere deltid på Prosjektskolen?

Nei, vi tilbyr kun årsstudium i enten ett eller to år.

 

Hvor ofte er det undervisning?

Kjernetid og obligatorisk undervisning foregår mandag til fredag mellom klokken 10.00–16.00.

 

Hva slags kunstskole er Prosjektskolen?

Prosjektskolen er en forberedende skole for de som ønsker å søke seg videre innen kreative fag, og særlig da kunst, men vi har hatt flere elever som har gått videre til å studere andre ting som arkitektur, økologiske studier etc.

 

Hva menes med at Prosjektskolen er en forberedende skole/forskole/kunstforskole?

Kunsthøyskoler har generelt høye krav til studentene de tar inn og krever at søkere viser en portefølje med verk som demonstrerer et bevisst forhold til kunst, kunsthistorie, og den videre konteksten kunsten befinner seg i. Det finnes flere skoler i Norge som tilbyr utdanning for personer som ønsker å forberede seg til å søke til kunsthøyskoler i Norge og utlandet. Begrepene forberedende skole/forskole/kunstforskole kommer fra dette.

 

Hva koster det å studere på Prosjektskolen?

Prosjektskolen koster 29 500 kr per semester og er støttet av Lånekassen. Du får også dekket noe materialpenger ved fremvisning av kvittering for kjøp av kunstmateriell. Hvis du bekrefter tilbud om studieplass må du betale inn 1500 kr i forskudd på skolepengene.

 

Er det utgifter som kommer i tillegg til skolepengene?

Som student ved Prosjektskolen kunstskole får du mulighet til å bli med på en studietur til kunstnersenteret Can Serrat ved Montserrat-fjellene utenfor Barcelona i Spania. Tidligere har vi også dratt til Berlin og Bucuresti.

Skoletur er frivillig og det må påregnes 4800 kr for å betale for kost og opphold.

 

Gir skolen rett til lån og stipend fra Lånekassen?

Ja, som student kan du få fullt lån og stipend fra Lånekassen mens du er student hos oss.

Den første utbetalingen etter at du har registrert deg hos Lånekassen blir utbetalt 3 dager etter at registrert oppmøte 1. skoledag. Denne utbetalingen inkluderer semesteravgiften. Etter dette blir lån/stipend utbetalt den 15. hver måned.

 

Arrangerer Prosjektskolen offentlige utstillinger i Oslo?

Ja, som student stiller du ut minst to ganger i året, først ved Juleutstillingen som avslutning på første semester og Sommerutstillingen ved slutten av andre semester. Dette gjelder både første- og andreklasse.

I tillegg til de faste utstillingene er Prosjektskolen hvert år med på en eller flere eksterne prosjekter som f.eks. utstillinger, teaterstykker eller performancer.

 

Arrangerer Prosjektskolen andre utstillinger også?

I tillegg til de faste utstillingene ved semesterslutt kommer også interne utstillinger tilknyttet de ulike kursene man har. Her går hele klassen sammen som en gruppe, ser på og opplever hvert av verkene og utveksler tilbakemeldinger, tanker og reaksjoner. På engelsk kalles denne praksisen group crit, “gruppekritikk” direkte oversatt til norsk.

I tillegg stiller enkelte studenter ut på eget initiativ i skolens studentgalleri.

 

Hvordan foregår eksamen på Prosjektskolen?

Eksamen på Prosjektskolen skjer gjennom at du presenterer verket ditt til to eksterne sensorer, som regel kunstnere, og en lærer fra skolen. I denne presentasjonen må du “forsvare” verket ditt for å bestå. Det høres skumlere ut enn det egentlig er. Hele året øver vi på dette gjennom våre egne group crits (felles gjennomganger av studenters kunstverk.)

 

Har skolen undervisning på engelsk?

Undervisningen foregår på norsk med mindre en gjestelærer er fremmedspråklig. Studenter som prater engelsk kan begynne på skolen og få veiledning på engelsk, men det undervises i prinsippet ikke på engelsk.

Vi har samlet den mest essensielle informasjonen om skolen på engelsk på denne siden.

 

Hva er alderen til de som studerer på Prosjektskolen?

Den typiske alderen til de som studerer er som regel på mellom 19-23 år hvert år. Men vi oppfordrer alle om å søke uavhengig av alder, og vi har gode erfaringer med studenter i alle aldre. Vi kan kun motta søknader fra personer som er 18 år eller eldre i det skoleåret begynner, rundt 1. september.

 

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Etter innføringskurs i ulike, grunnleggende kunstneriske teknikker deltar man i tematiske kurser med besøkende kunstnere som lærere.

 

Binder jeg meg til to år hvis jeg søker?

Nei, men alle som har bestått førsteåret på Prosjektskolen kan garantert begynne på andreåret.

 

Kan jeg begynne rett på andreåret på Prosjektskolen?

For inntak til andreåret må du normalt ha gått førsteåret hos oss. Vi vurderer derimot direkte inntak til andreåret hvis du har relevant erfaring som f.eks. r utdannelse fra andre kunstskoler, egen kunst-, håndverks-, galleripraksis, eller annen inngående kjennskap til kunstfeltet. Ta kontakt hvis du har spørsmål omkring dette.

 

Må jeg ha generell studiekompetanse for å kunne søke hos dere

Nei, vi krever ikke generell studiekompetanse.

 

Får jeg studiepoeng av å gå på Prosjektskolen?

Nei, per i dag får du kun personlig kunstnerisk erfaring, realkompetanse og ikke studiepoeng ved å på Prosjektskolen, men vi krever heller ikke generell studiekompetanse.

 

Kan Prosjektskolen gi generell studiekompetanse?

Prosjektskolen kan ikke gi deg generell studiekompetanse alene, men årene dine på Prosjektskolen er med på gi deg praksis innenfor rammen av 23/5-regelen. Les mer om 23/5-regelen her.

↯ Hva du kan lære:

Vi tilbyr helårig fulltidsstudium (1 eller 2* år) innen ulike kunstfelt som bl. a. omfatter disse emnene:

 • Verksted (snekring, sveising)
 • Installasjon
 • Tegning
 • Performance
 • Grafikk/tresnitt
 • Lydkunst
 • Skulptur
 • Video/foto
 • 3D-print/skulpturering
 • Scenografi
 • Kunsthistorie/filosofi/teori
 • Bodyart
 • Landart
 • Steds-spesifikk kunst
 • Visuelle narrativ
 • Politisk kunst
 • Tekstil
 • Trash-art
 • Mytologi
 • Festival

 

I tillegg kommer muligheter for kurs du som student selv foreslår, samt årlige overraskelser basert på nye vinklinger og strømninger i samtidskunsten. Foregående eksempler er kunst og sivil ulydighet, kitch, konseptualisme, neo-surrealisme, skrivekurs m.m.

*2. året baserer seg på viderekomne kurs og med større fokus på individuelt studioarbeid under veiledning

↯ Finansiering og lån/stipend:

Ofte stilte spørsmålProsjektskolen gir rett til lån og stipend i Lånekassen og er offentlig godkjent for inntil 80 elever.

Kostnaden er kr 29 500,- per semester og er støttet av Lånekassen.

Prosjektskolen er også godkjent av den svenske “Lånekassen”, CSN. (Centrala studiestödsnämnden). Er du svensk og vil studere kunst på Prosjektskolen, kan du søke finansiering her: http://www.csn.se

 

Søknadskjema finner du her. 

Vi krever ikke generell studiekompetanse.