Brucstock musikk og kulturfestivalbruckstock art and music festival

INFO IN ENGLISH GALLERY BRUCSTOCK 2015 WHERE?

 P R O G R AM   2 8 . – 3 0 . O C T    2  0  1  6 :
Sister Rain (NO) ⚕ Dromedar (NO) ⚕ Columna (ES) ⚕ Maria Sant Fores (ES) ⚕ Poetrip (RO) ⚕ Nakamura Yusuke (JP) ⚕ Discordian Community Ensemble (ES) ⚕ Eskorbutaires Del Bruc ⚕ Foc Senglar ⚕ Owen Kilfeather (IR/ES) ⚕ Kate Pendry (ENG/NO) ⚕ Street Fajita (NO) ⚕ Deathcrush (NO) ⚕ Laboratorio de Creación Colectiva (ES) ⚕ Llanca Sosun (ES) ⚕ Discunt (NO) ⚕ ⚕ DJ Whoremore (US) ⚕ Vilar (ES) ⚕ Synnøve G. Wetten ⚕ Marilú Martínez-Ruiz (ES) ⚕ Red Pèrill (ES) ⚕ Xavi Silveira (ES) + MORE BANDS, ART, MOVIES, PERFORMANCES (to be announced)
* *
(
KLIKK HER FOR FOTO/VIDEO-ARTIKKEL FRA ÅRETS FESTIVAL)

prosjektskolen-brucstock-2014-DSC_0979Som 2.års student ved Prosjektskolen kunstskole har man anledning til å bidra til utvikling -og arrangering av «Bruckstock», en internasjonal kulturfestival som arrangeres i sammenheng med 2.klasses studietur til Can Serrat høstsemesteret.

BRUCSTOCK er en idealistisk og eksperimentell kunst og musikk festival initiert av billedkunstneren Vilde von Krogh i 2012 og videreført ved hjelp av performancekunstner Annette Stav Johannessen (NO) og Cristobal Adam (ES / VE). Festivalen avholdes for tredje gang i år og har blitt muliggjort via von Kroghs arbeidsstipend og utallige menneskers frivillige dugnadsinnsats. Kunstnere og musikere opptrer gratis mot kost og losji samt en symbolsk reisestøtte.

Festivalen finner som regel sted den siste helgen i oktober i overgangen til november (2016:28-30.10), på det internasjonale kunstsenteret Can Serrat i El Bruc, Barcelona. (Ca. 40 min med bil fra Barcelona).

Brucstock er et møtepunkt mellom nordiske, spanske og internasjonale kunstnere. Vi ønsker å invitere kunstnere som tilfører interessante aspekter ved live formatet, og som reflekterer en praksis utenfor et kommersielt marked. Festivalen vil organiseres i uterommet og interagere med det omgivende landskapet på Can Serrat. Programmet vil fungere som en organisk komposisjon mellom de naturlige omgivelsene og kunstnernes bidrag; eksperimentelle konserter, performancer, filmer og workshops.

En levende hage som inspirerer til flytende dialoger mellom kunstnere og besøkende.

Festivalens utspring er det stedspesifikke området Can Serrat, som ligger i et natur reservat ved foten av det hellige fjellet, Montserrat.

Brucstock ønsker å reaktivere det akademiske potensialet som springer ut fra den antikke greske Academicus hage. I hagen utspilte det seg filosofiske diskusjoner uten føringer og med en annen tilnærming enn dagens auditoriale enetaler, og med symposiet som et sentralt element i en samtaleform der mat og drikke var elementært i meningsutvekslingen.

På Brucstock ønsker vi at samtalen kan finne sted mellom alle slags mennesker, inspirert av innholdet i festivalen.

prosjektskolen-brucstock-2014-DSC_0602En Performance Walk blir utviklet i samarbeid med de deltakende kunstnerne i løpet av festivaldagene og kulminerer den siste dagen i en times lang sakte gange i stillhet i det omgivende natur reservatet. På forskjellige spotter i landskapet dukker kunstnerne opp; en fele spiller gamle norske folketoner i et juv, en klovn sitter i et tre, lokale fjellklatrere danser i 6 meters høyde fra silkerep, et dikt utspiller seg fra en sammenrast jordkjeller, en saksofon blør gjennom landskapet, en fløyte spiller i bambus skogen.

Brucstock kommer av navnet på den nærliggende fjellandsbyen, El Bruc, og henspeiler også via sin tittel på nær fortid og setter fokus på stemningen som eksisterte på 60-70 tallet; en periode hvor musikk og kunst var i en ekspanderende sammensmeltende fase via retninger som eksempelvis hippie bevegelsen, fluxus, neo dada, for å nevne noen. Vi peker også på de store sosiale forandringene i tidsperioden, spesielt med hentanke på borgerrettighetene i USA, Homobevegelsen og den andre store Feministiske bølgen i Europa og USA.

Brucstock vil være en plattform med fokus på disse politiske retningene i en vestlig verden der rasisme, antifeministiske og homofobe holdninger er på stor fremmarsj.

Can Serrat vil huse kunstnerne, og deler av uteområdene vil benyttes til fri camping for besøkende. Dette vil skape en intim sosial og utvekslende situasjon mellom kunstnere og besøkende; som alle blir deltagere i en kontinuerlig sosial skulptur med kunstneriske erupsjoner.

Info in English:
BRUCSTOCK Art & Music Festival is an experimental art and music festival that explores the live format and aims to create a platform for local and international artists. Brucstock is located in a nature reserve in the village El Bruc, at the foot of the holy mountain, Montserrat, outside Barcelona. The festival takes place in the surrounding landscape at The International Art Center, Can Serrat. http://canserrat.org/

BRUCSTOCK is a non-profit organization and was established in 2012, initiated and organized by the norwegian artists Vilde von Krogh and Annette Stav Johanssen. BRUCSTOCK 2016 is collaborating with the local non-profit organization ELS AMICS DE CAN SERRAT, head of booking local artists. The fourth edition BRUCSTOCK will take place: October 28 to 30. 2016

prosjektskolen-brucstock-2014-IMG_9897The festival in its entirety is organized in the surrounding landscape at Can Serrat. The program act as an organic composition between the natural surroundings and the artists’ contributions, concerts, performances, films and workshops. A vibrant garden that inspires floating dialogs between artists and visitors.

In this beautiful environment we want to reactivate the academic potential that emanates from the ancient Greek Academicus-garden. In this garden, the philosophical discussions were without constraints and had a more conversational approach than the modern academic teaching model based on the monologue of the auditorium. Also, the symposium was central as a place of discourse where food and drink were elemental in the exchange of opinions. On Brucstock we want the conversation to take place between all sorts of people, inspired by the content of the festival.

The name “Brucstock” has its origin from the site specific village name, El Bruc, and also refers via its title in the near past and focus on the mood that existed in 60-70 century; a period where music and art were in an expanding merging phase via directions such as the hippie movement, Fluxus, Neo Dada, to name a few.

prosjektskolen-brucstock-2015-Screen Shot 2015-06-23 at 12.35.34We also point out the major social changes in the period, especially in terms of civil rights in the United States, Gay Movement and the second major Feminist wave in Europe and America. Brucstock will also be a platform for discussions in a contemporary time where topics as racism, anti-feminist and homophobic attitudes are rapidly expanding in the world.

Can Serrat will house artists, and parts of the outside areas will be used for free camping for visitors. This will create an intimate social and exchanging situation between artists and visitors; all of which are participants in an ongoing social sculpture with artistic eruptions.

More info here: https://www.facebook.com/Brucstock/

******
PROGRAM 2015: Dromedar, Peter Pogo, Hilde Marie Holsen, Discordian Community Ensemble, Fallopian Tubes, Tatoke Serious, Dj Whoremore, Transylvania Motorcompany og mange flere, i tillegg til et emminent film- og performanceprogram med kunstnere som Sonia Battle, Kaia Hugin, Kjersti Vetterstad, Valhallas Døtre, Rebecca Cusworth +

Internasjonal musikk og kunstfestival i Can Serrat - Spania. i regi av Prosjektskolen kunstskole.
Internasjonal musikk og kunstfestival i Can Serrat – Spania. i regi av Prosjektskolen kunstskole.

PROGRAM 2014: Bernard Briis Band (no), Crater Collective (es), Discordian Community Ensemble (es), Dromedar (no), Megafon (no/dk), MoE (no), Prosjektskolen Kunstskole (no), Rabbits (us), Sonia Battle (es), Street Fajitas (no), Tall Tales (es), Terje Nicholaysen (no), Transylvania Motorcompany (no/po), Årabrot (no), , DJwhoremore + DJapecat! +

prosjektskolen-brucstock-2014-DSC_1378

PROGRAM FRA FØR (2014)

Music/ Performance Luiz Simões – L’Escombrofònica de Barcelona (ES) Anatomía Humana Desmontable (Laura Höldein) (ES) Coàgul (ES) Dinatatak (ES) Terje Nicholaysen (NO) Dromedar (NO) Kakka Demonica (NO) Bernard Briis Band (NO) Megafon (DK) Bøyen Beng (NO) Opera Enriz (ES) New (PO) Street Fajita (NO)

Performance/ Installation Monique Besten (NL) Yoav Admoni  (IL) Prosjektskolen (NO)
Film / Experimental & Screening Mathias Härenstam (SE) Luis Macias and Adriana Vila / Crater Collective (ES) Gui ColleC and Las Barbas Indómitas (Miguel Puertas and Enrique del Castillo) (ES) Jordi Morató (ES)

Workshop Beatrice Presiado- Queer theories and Pharma capitalism (ES) Knut Østredal- Clown avant-garde (NO) Siri Tara- Moviemento (DK) Pilar & Pilaria – action art (ES)

Map of Can Serrat International Art Center, El Bruc – Catalunya (ES)