SKOLETUR TIL CAN SERRAT I SPANIA/BRUCSTOCK 2016

collage
Tekst: Vilde von Krogh / Foto og video: Erlend Rødsten/Michael Hare

Endelig en oppsummering av årets skoletur med tilhørende kreering av kunst & musikkfestivalen BRUCSTOCK på det internasjonale Kunstnersenteret can Serrat i Spania forrige måned.

(Artikkelen er oppdatert med video med høydepunktene fra festivalen. Red anm 09.12)

pano_20161020_142452-liten

prosjektskolen-15325143_10154594476761294_7507297441963779583_oI løpet av 3 uker jobbet vi med temaer som landart og natur, mytologi og eventyr, samt logistikken med å arbeide opp mot og delta i et større kunstnerisk arrangement. En av målsettingene var å ta tilbake Akademias opprinnelige form, der den naturlige samtalen i uterommet med påfølgende diskusjoner – ”Symposiet” – i fellesskap under middagen sto sentralt. Begrepet ”Akademia” oppsto i Antikkens Hellas, der filosofene etter all sannsynlighet fikk tilgang på huset og hagen til en viss Academicus, derav betegnelsen Akademia. Igjen; Laboratorium fremfor Auditorium. Samtalen fremfor Enetalen. Fellesskap i samvær fremfor adskillelse. Vi startet med introduksjon til kunstformen Landart, og inntok så området i det omliggende natur reservatet som vårt atelier og klasserom. I sol som i regn. Ja, til og med i storm. Vi kreerte en fast rute i landskapet hvor hver student og lærere valgte seg sin egen spot på stien som sitt område, og hvor landart baserte arbeider ble jobbet frem mot det vi har kalt en Performancewalk som et innslag i turens avsluttende prosjekt: Festivalen.

Siste dagen – Søndag – inviteres artister og publikum til å vandre ruten i stillhet med oss, og oppdage alt fra helt tause natur installasjoner til overraskende performative og musikalske innslag, som dukker opp i et tre, under en rot, på toppen av en ruin…

Foto+video fra Performance walk:perfwalk
https://www.youtube.com/watch?v=y-amJvrY1Bk&feature=youtu.be

Underveis i oppholdet hadde vi den udelte ære av å huse kunstner og gnostisk prest Jan Valentin Sæther. Han ledet oss inn i den orale fortellertradisjonen med myter, eventyr og filosofiske spørsmål i sentrum rundt leirbålet under stjernehimmelen om kveldene.
Samtidig avkoblet vi oss alle elektroniske kanaler for en hel uke, for å kjenne på både stillheten og den form for direkthet den fysisk tilstedeværende samtalen tar når utenforliggende og irrelevante forstyrrelser vi ellers konstant er utsatt for elimineres.
Erfaringen er at rommet og tiden ved dette utvides og blir større, og oppmerksomheten skjerpes i alt fra det lille til det store.

Performance walk med Jan Valentin Sæthers bidrag / Samling rundt bålet:collage2

Til Brucstockfestivalen hadde vi i tillegg til Performancewalken flere sceniske innslag og åpning av Bambusgalleriet; et pågående prosjekt initiert av studenter siden 2012.
Vi deltok også i en eksperimentell workshop med to Barcelona-baserte musikere og komponister underveis i festivalen, side ved side med profesjonelle deltagende festivalkunstnere, og uroppførte et kompositorisk og temmelig dadaistisk verk det er vanskelig å beskrive.

Åpningen av Bamboo gallery:collage3
Fremføring av improv workshop (ENSEMBLE PMV) med Owen Kilfeather:
collage4

Jeg vil til slutt påpeke viktigheten av å oppholde oss en liten stund i et annet land og en annen kultur, annerledes miljø enn det vi er vant til, og en ny arbeidsform i andre rom enn det tradisjonelle klasserommet. Som kunstnere må vi – spesielt i våre skremmende nasjonalistiske og proteksjonistiske tider – være våkne for både omverdenens og våre egne tendenser til det selviske, samtidig som vi må åpne oss for all den invitasjon til diskusjon, innlemmelse og forsøk på ny forståelse for «anderledesheten» vi alle også innehar. Der har kunsten en viktig rolle i sin åpenhet og i sin uendelige frihetssøken og spørsmålsstilling.

erlend-tre

Summa sumarum så var turen intens og ekstremt produktiv, og jeg er uendelig imponert over arbeidsinnsats. Både kunstnerisk, iht ansvarsområder ( alt fra kreativ vekking, middagslaging, innsanking av frittgående høne egg og leirbålsved etc. ) og et sosialt ivaretagende miljø innad i gruppen under årets opphold!

Takk går også til gjestelærere, stab og hjelpere; Annette Stav Johansen, Jan Valentin Sæter, Marianne Bredesen, Michael Hare, Ask T. von Krogh, Tommi Damstuen, Tobias Eide, Montse Canudas, Sophie Blais og alle deltagende kunstnere.

Video med høydepunkter fra festivalen (Video: Michael Hare/Klipp & redigering: Tommi Damstuen (Dromedar)):

https://www.youtube.com/watch?v=1WYupbNqt0c

Fotogalleri: