COVID-19 og tiltak

COVID-19 og tiltak

Oppdatering 19.03.2020: Fra og med mandag 16. mars har vi kjørt fjernundervisning via video over internett med forelesninger og oppgaver, ikke minst har vi nå fjernsynskjøkken (!) og vil fortsette med dette inntil nasjonal karantene opphører. Vi vil fortløpende holde dere oppdatert om endringer i situasjonen.

Oppdatering 04.05.2020: Etter myndighetenes begrensede åpning av skoler og barnehager, har vi nå åpnet Prosjektskolen for mindre kohorter på ulike datoer for arbeid under veiledning frem mot sommereksamen.

Oppdatering 18.05.2020: Etter nye retningslinjer fra myndighetene 14.05.2020, har vi nå gitt utvidet hvor mange studenter vi kan ha i lokalene til enhver tid.

Prosjektskolen kunstskole har som følger av COVID-19 viruset stengt fra torsdag 12. mars frem til tidligst 14. April (se oppdateringer i begynnelsen av dette innlegget for oppdatert informasjon om skoleåpning). Studenter får bl.a. tilbud om fjernundervisning, oppfølging via mail, og foredragsrekker over nett.

Ledelsen føler et stort ansvar ovenfor alle Prosjektskolens studenter, vår stab og våre fast tilknyttede. Vi ber om tålmodighet mens vi i samråd med relevante instanser utformer en plan for videre drift. Informasjon vil bli oppdatert fortløpende.