KURS: Mytologi og kunst

KURS: Mytologi og kunst

KURS: Mytologi og kunst

KURS: Mytologi og kunstKURS: Mytologi og kunstMYTEKURS med Michael Hare & Vilde von Krogh: Hvis kunst kan sees på som et språk, en form for kommunikasjon som ikke nødvendigvis er bundet opp mot skriften eller talen, et redskap for formidling og utveksling av idéer og kunnskap som befinner seg på et annet plan, i en annen form for bevissthet, eksisterer det da i tilfelle et ”noe” som er felles for oss alle? Et ”noe” vi kanskje har mistet av syne, men som like fullt har en allmenn appell dypt forankret i et kollektivt minne? Og hvis så er tilfelle; hvor skal vi lete om vi legger fra oss det vi kjenner, de størrelser vi i hvert fall tror vi forstår, som religion, vitenskap og politikk? Vi vender blikket bortenfor tiden og innover i oss selv, sammen, og kaster oss ut i det mytiske landskap for å søke.

KURS: Mytologi og kunstDe siste 3 ukene har vi hatt kurs i verdensomspennende urmytiske og tidlig religiøse forestillinger medKURS: Mytologi og kunst 2-års studentene. Kurset var delt inn i tre hovedbolker, med fokus på arketyper og skapelsesberetninger i første del, drømmer og det underbevisste i andre del, og endetider som avsluttende tredje kapittel. Vi tok utgangspunkt i et tarot-kort hver og én trakk fra den store arkana fra Marseille-kortstokken fra 1400-tallet, som en arketype å forske i og bruke som inspirasjon til et ellers helt fritt kunstverk å fremarbeide underveis i kurset. Vi diskuterte forskjellen på almene og individuelle myter, og kunstner Ask Holmen presenterte bl.a. Art Brut og Art Naiv  samt esoterisme i kunsten, representert ved personligheter som Hilma af Klint, Carl Gustav Jung, Allister Crowley, Rudolph Steiner m.fl. Vi tok også for oss kunstnere som arbeider innenfor egne fortolkninger av det mytiske eller også med oppbygging av sin helt egne ikonografiske verden, som Theodor Kittelsen, Max Ernst, Leonora Carrington, Cindy Sherman, Genesis Breyer P-Orridge, Matthew Barney, eller Alejandro Jodorowsky, samt fotografen Charles Fréger og prosjektet Wildermann – hans unike portretteringer av eldgamle europeiske folkedrakttradisjoner. Ikke akkurat bunader, dette.

KURS: Mytologi og kunstMystiker og hjemlig ekspert på den vestlige esoteriske tradisjonen – Philip Säenger – førte oss inn i de tre hovedstrømningene av okkultisme i et engasjert og lærerikt foredrag. Uke 2 i kurset snudde vi døgnet på hodet for å komme nærmere en underbevisst og drømmende tilstand, fritatt fra elektronisk støy og avbrytelsene vi utsettes for i dagliglivet. Vi startet hver kveld ved midnatt og arbeidet sammen til morgengry, med nattmat og diskusjoner, foredrag og filmvisning og konsentrert kunstnerisk aktivitet.

KURS: Mytologi og kunstI siste del av kurset fikk vi besøk av Jan Valentin Sæther, kunstner og gnostisk prest, som innviet oss i de gnostiske skrifters tanker omkring døden, både på et fysisk og et metafysisk plan, som transformasjon fra en tilstand/bevissthetsnivå til et annet. Som en alkymistisk prosess. Kurset endte med den sedvanlige heldagsgjennomgangen av alles KURS: Mytologi og kunstarbeider, fra prosess til resultat, og så kulminerte vår reise inn i tematikken med det som alltid avslutter en myte for så å rede grunnen for en ny; Ragnarok, eller dommedagsfest med innsettelsen av Trump som USAs president direkte på storskjerm. Bedre og dystrere timing kunne vi knapt ha håpet på, og Gjallarhorn blåste, the Trumpetoprophesy is on.

KURS: Mytologi og kunst

KURS: Mytologi og kunst