BARR: HANDS ON AND ON (UTSTILLING)

BARR: HANDS ON AND ON (UTSTILLING)

BARR: HANDS ON AND ON (UTSTILLING)

Velkommen til åpning av visningsrommet Barr!!!Barr er det nye studentdrevne visningsrommet på Prosjektskolen. Vi starter utstillingsprogrammet med en gruppeutstilling av 2.-års studenter med utstillingen HANDS ON AND ON. Merk at vi har flyttet til nye lokaler i Borggata 7. Følg skilting fra gateplan.


HANDS ON AND ON
Utstillingen har sin opprinnelse i narrative bevegelser basert på mønstre og strukturer hentet fra ulike virkeligheter og observasjoner av materialets kvaliteter. Det antropologiske laboratoriet objektiviserer og avkoder estetikken til prosjektene i flere lag. Naturens evne til å ta tilbake sin arena blir satt opp mot det egoistiske målet om selvrealisering hos menneskeheten. Det er en illustrasjon av menneskets selvskapte fødsel. Den overstimulerte, adhd-aktige, rastløse, intense og brutale nyere virkelighet trenger seg på. Med utgangspunkt i disse tankene identifiseres nøkkelkomponenter i skulpturelle bevegelser. Prosjektene begrenser og evaluerer den repeterende, sosiokulturelle tilstanden vi befinner oss i. Utstillingen representerer en resonans av samtiden og tar publikum med på en reise i materialitet og mentalitet.

LINK: BARR på Instagram
LINK: Facebook-event