Ungdom og framtidsvisjoner?

Ungdom og framtidsvisjoner?
Foto fra Kamikaze i kunsthistore med Kostyme Croquis med Sebastian Kjølaas, Siri Hjorth og Anders Dahl Monsen

Få med deg artikkelen til grunnlegger og rektor Vilde von Krogh i siste utgave av Cultura banks magasin Pengevirke med temaet Engasjement for framtiden under tittelen ‘Ungdom og fremtidsvisjoner?‘ Her kan du lese om offentlig skoles nedprioritering av kunst og samfunnsfag, den manglende evne til refleksjon i en stadig hurtigere verden og rollen som kunsten har i disse utfordrende tider.

Kunsten som undersøkelsesfelt – etisk som estetisk, historisk som samtidig – innehar kraft i seg selv langt utover børsen, og den kritiske korreksen kunstfeltet kan bidra til er en forutsetning for videre sameksistens med de svimlende utfordringer menneskeheten nå på alle plan står overfor.

Les hele artikkelen hos Pengevirke.