Debatt: - Kunstutdanning for de rike?

Debatt: – Kunstutdanning for de rike?

Debatt: - Kunstutdanning for de rike?

Vår hovedlærer i 2. klasse Marianne Bredesen stiller med et sterkt debattinnlegg i dagens Morgenbladet om hvordan regjeringens foreslåtte statsbudsjett for 2023 truer de frie ideele kunstskolene som Prosjektskolen:

«Statsbudsjettet for 2023 var trist lesning for kunstskoler som oss. Regjeringen og kunnskapsministeren fortsetter å stramme inn i økonomi og regelverk for skolene som driver etter privatskoleloven. Våre skoler kan vente seg dramatiske kutt i driftstilskuddet, noe som kan bety kroken på døra for mange. I presentasjonen av statsbudsjettet er det et uttalt ønske å svekke de private skolene og flytte ressurser til offentlig skole.»

Link: – Kunstutdanning for de rike?