VIDEO: SNØKRABBE(2)

VIDEO: SNØKRABBE(2)

VIDEO: SNØKRABBE(2)

I april fikk andreårsstudentene gleden av å delta på kurset STEMME, KROPP & ROM med billedkunstner Marianne Heier. De deltok blant annet på hennes seminar ACT II i Gamle Festsal, et prosjekt som er en undersøkelse av norsk rettsapparat og lovgivning. ACT II, samt den tilhørende konseptuelle skulpturen ACT, beskrives som: (..) både et kunstverk og en juridisk prosess, produsert i samarbeid med NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere).  Grunnlaget for prosjektet , som har pågått siden 2017, er FNs Statsløskonvensjon, ratifisert av Norge i 1956, som ikke er implementert i norsk rettspraksis. Som statsløs regnes personer som ikke har statsborgerskap i noen land og i store trekk gir konvensjonen statsløse de samme rettigheter og den samme beskyttelse som gis flyktninger. Ved å prøve saken til statsløse i Norge gjennom det norske rettsapparatet, belyser ACT loven som plastisk materiale i stadig endring og demokratiet som kontinuerlig pågående drama.

Inspirert av dette seminaret tok studentene grepet med å lage en sosial skulptur i offentlig rom – valget falt på Norges mest offentlige plass – Oslo S. Som en poetisk fotnote, kom tilfeldigvis 2 FrP-politikere midt i veien for denne performancen og endte nesten opp med å blokkere den – som de eneste blant hundrevis av reisende den dagen, som du kan se fra vår videodokumentasjon.

Hvorfor tittelen Snøkrabbe(2)? Tittelen viser til den såkalte ‘Snøkrabbesaken’ fra Høyesterett i 2019, der retten gikk bort fra tidligere tolkninger av Svalbard-traktaten. Dette gir håp om fremtidige prinsipielle, juridiske endringer i norsk politikk rundt aktuelle problemstillinger innenfor f.eks. miljø og innvandring.

Du kan lese mer om Heier’s ACT/ACT II på Kunstkritikk: https://kunstkritikk.no/retten-til-rettigheter/